Обладнання і будова лабораторії для вирощування міцелію

Головну умову в одержанні високого врожаю їстівних грибів (не залежно від способу вирощування способах вирощування) відіграє якісний посівний матеріал. Він повинен відповідати таким вимогам: забезпечувати швидкий ріст в субстраті, характеризуватись стійкістю до хвороб, відповідати добрим товарним якостям. В домашніх умовах … Читать далее

Будова Та обладнання споруд для вирощування грибів

Гриби можна вирощувати у різних приміщеннях: підвалах будинків, утеплених сараях, овочевих теплицях, каменоломнях, шахтах, парниках, але в промисловості їх вирощують у спеціальних спорудах. Використання тих або інших приміщень для вирощування грибів залежить від призначення і об’єму одержання продукції. Однак, всі … Читать далее

Класифікація Роду пластинчастих грибів

Живий світ нашої планети нараховує біля 1,5 млн. тваринних та 0,5 млн. рослинних видів. Одну третю частини всіх видів живих організмів складають гриби. Гриби — досить різнорідна група організмів, до якої входять одноклітинні і багатоклітинні, однолітні і багатолітні безхлорофільні істоти. … Читать далее

Вирощування їстівних грибів

С. А. Вдовенко Виробництво їстівних грибів пройшло довгий історичний шлях розвитку від примітивного вирощування до сучасних інтенсивних технологій у великих спеціалізованих комплексах. Зацікавлення до вирощування грибів виникло давно і не випадково. До складу їстівних грибів входять повноцінні білки, комплекс вітамінів … Читать далее