Термінологічний словник

Багатозональна система вирощування — використання двох і більше спеціальних приміщень, а саме: у одному або роздільних приміщеннях проводять термічну обробку субстрату і пророщування міцелію, у інших приміщеннях решта технологічних операцій, закінчуючи збором плодових тіл. Застосування багатозональної системи вирощування вимагає багаторазове переміщення ємкостей з культурою, тому використовують ящики або контейнери.

Базидія орган спороношення у базидіальних грибів.

Гобтіровка накладання покривної землі на субстрат, який повністю опанований міцелієм гриба.

Гриб безхлорофільний сапрофітний багатоклітинний організм, плодове тіло якого не має стебел, коріння, листків.

Гриби — група організмів, до якої входять одноклітинні і багатоклітинні, однолітні і багатолітні безхлорофільні істоти, які вирощують у штучних або в природних умовах.

Грибниця те ж саме, що й міцелій.

Екстенсивний спосіб вирощування культивування гриба на натуральному субстраті протягом 3 — 4 років.

Зерновий міцелій посівний міцелій їстівних грибів, який вирощено на зерні злакових культур.

Інокуляція — посів міцелію гриба в субстрат.

Інтенсивний спосіб вирощування — культивування культури у відповідному приміщенні протягом 2-4 місяців із застосуванням сучасної механізації, автоматизації, компютеризації.

Культивування вирощування грибів у штучних умовах за існуючою технологією.

Культиваційні споруди приміщення, в яких створюють відповідні умови щодо вирощування культури, і проходить процес вирощування

Їстівних грибів.

Компост — суміш органічних та мінеральних речовин, які в результаті життєдіяльності різних мікроорганізмів, а також впливу температури і вологи перетворюється в сприятливий субстрат для вирощування їстівних грибів.

Міцелій — вегетативне тіло грибів, система тонких переплетених гіфів. Він відповідає таким вимогам: швидкий ріст в субстраті, повинен характеризуватись стійкістю до хвороб, мати добрі товарні якості. Готують його в спеціальній лабораторії, яка забезпечена спеціальним обладнанням.

Однозональна система вирощування — виконання всіх виробничих процесів у одному приміщенні — камері вирощування, починаючи з наповнення приміщення субстратом, пастеризації субстрату, посів міцелію, ріст міцелію в субстраті, накладання покривної землі, плодоношення та збір плодових тіл.

Пастеризація субстрату — одержання вільного від шкідливих мікроорганізмів лігніно-протеїнового комплексу з оптимальним вмістом необхідних елементів та речовин для живлення грибів, другий етап підготовки субстрату, що проводять в контролюючих умовах при температурі 57-60ОС.

Плодове тіло частина гриба, яка виконує функцію спороношення. У більшості їстівних грибів воно має шапинку та ніжку, під шапинкою знаходяться пластинки де розміщуються спори.

Плодоношення процес утворення плодових тіл.

Примордії зачатки плодового тіла.

Ферментація змішування компонентів субстрату в результаті чого утворюється лігніно-протеїновий комплекс — сприятливе середовище для росту і розвитку гриба. Ферментація відбувається за рахунок життєдіяльності різних мікроорганізмів — бактерій, актиноміцетів і мікроскопічних грибів. Ці мікроорганізми знаходяться у кінському гнойові або вихідних компонентах синтетичного субстрату, де вони розвиваються і розмножуються, використовують кисень, виділяють тепло і вуглекислий газ. Температура

Всередині бурта під час ферментації може досягати 80ОС.

Штам чиста культура гриба, яка відрізняється відповідними особливостями.

Додатки

Термінологічний словник

Автоклав, в якому проводять стерилізацію зерна

Термінологічний словник

Завантаження в горизонтальний автоклав матеріалів.

Термінологічний словник

Вертикальний автоклав

Термінологічний словник

Зберігання зернового міцелію грибів

Термінологічний словник

»

Зовнішній вигляд плодового тіла двоспорового шампіньйона

Термінологічний словник

І хвиля плодоношення двоспорового шампіньйона

Термінологічний словник

Змішування матеріалів для проведення ферментації при вирощуванні

Двоспорового шампіньйона.

Додаток Л

Термінологічний словник

Завантаження пастеризаційної камери субстратом для вирощування двоспорового шампіньйона

Термінологічний словник

Термінологічний словник

Термінологічний словник

Зовнішній вигляд плодових тіл гливи звичайної на солом’яному

Субстраті

Термінологічний словник

Поліетиленові контейнери перед розміщенням в інкубаційній камері

Термінологічний словник

І хвиля плодоношення гливи звичайної

Термінологічний словник

Зовнішній вигляд плодових тіл шіі-таке

Додаток Ф

Термінологічний словник

Зовнішній вигляд плодових тіл гнойовика білого косматого

Додаток Ч

<k*

ЩЩ*-

Зовнішній вигляд плодових тіл літнього опенька

Термінологічний словник

Термінологічний словник

Зовнішній вигляд плодових тіл зимового опенька

2.

Комментарии запрещены.